Registrácia ATIP 8 predĺžená do 12. 2. 2023

Milé štvrtáčky a štvrtáci, predlžujeme pre vás registráciu do projektu ATIP 8 do 12. 2. 2023, 20:00 hod.