Partneri

 

 „Moderné vysokoškolské štúdium už neznamená len absolvovanie prednášok, seminárov či cvičení. Inovatívne, odborne vysoko kvalitné a pre študenta atraktívne formy ďalšieho vzdelávania sú výzvou pre každú akademickú inštitúciu, ktorá v tomto smere víta a podporuje zmysluplné a hodnotné projekty.“

Prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, dekan Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

„Spoločnosť Wörwag Pharma má ,farmaceutické korene´ a vie, že toto povolanie je spojené s nutnosťou neustáleho vzdelávania a oddanosti pacientovi. Snažíme sa byť stabilným partnerom v oblasti vzdelávania nielen lekárnikov v praxi, ale byť nápomocní tým, ktorí sa na ňu pripravujú – študentom farmácie. Toto chápeme ako správne poslanie farmaceutickej spoločnosti.“
Dr. Lucia Frzonová, MBA, riaditeľka spoločnosti WÖRWAG Pharma Slovensko s. r. o.

„ATIP je jedným z projektov na FaF UK v Bratislave, ktorý by mal absolvovať každý študent. Dva dni plné soft skillových tréningov a odborných prednášok v kolektíve spolužiakov sú ideálnou prípravou pred povinnou praxou v lekárni a pred prvým kontaktom s pacientmi. Zaujímavé témy, interaktívne podanie, praktické workshopy … je to iné ako bežné prednášky či cvičenia. Záujem spolužiakov o projekt ma teší o to viac, že dokazuje, že vysokoškolské štúdium vnímajú oveľa komplexnejšie než len absolvovanie povinnej výučby.“

Kristína Tothová, prezidentka Slovenského spolku študentov farmácie