Partneri

„Moderné vysokoškolské štúdium už neznamená len absolvovanie prednášok, seminárov či cvičení. Inovatívne, odborne vysoko kvalitné a pre študenta atraktívne formy ďalšieho vzdelávania sú výzvou pre každú akademickú inštitúciu, ktorá v tomto smere víta a podporuje zmysluplné a hodnotné projekty.“

Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

 „Spoločnosť Wörwag Pharma má ,farmaceutické korene´ a vie, že toto povolanie je spojené s nutnosťou neustáleho vzdelávania a oddanosti pacientovi. Snažíme sa byť stabilným partnerom v oblasti vzdelávania nielen lekárnikov v praxi, ale byť nápomocní tým, ktorí sa na ňu pripravujú – študentom farmácie. Toto chápeme ako správne poslanie farmaceutickej spoločnosti.“

Dr. Lucia Frzonová, MBA, riaditeľka spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & CO.KG

 

„ATIP je jedným z projektov na FaF UK v Bratislave, ktorý by mal absolvovať každý študent. Dva dni plné soft skillových tréningov a odborných prednášok v kolektíve spolužiakov sú ideálnou prípravou pred povinnou praxou v lekárni a pred prvým kontaktom s pacientmi. Zaujímavé témy, interaktívne podanie, praktické workshopy … je to iné ako bežné prednášky či cvičenia. Záujem spolužiakov o projekt ma teší o to viac, že dokazuje, že vysokoškolské štúdium vnímajú oveľa komplexnejšie než len absolvovanie povinnej výučby.“

Laura Adamkovičová, prezidentka Slovenského spolku študentov farmácie