ATIP 7 banner - siedmy ročník projektu Advanced Training In Pharmacy care, registrácia otvorená od 23.1.2022, 20.00 do 28.1.2022, 20.00 online na atip.uniba.sk; pre maximálne 70 študentov 4. ročníka farmácie; dvojdňový tréning v apríli, praktická časť v októbri; hlavný odborno-pedagogický koordinárot za FaF UK: doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

REGISTRUJTE SA

Akademický rok: 2021/2022

Téma: Bolesť chrbta a vysokodávkované vitamíny skupiny B v terapii

Program:

Aktivity študentov:

Sumár jesenných aktivít študentov:

Počet prihlásených študentov:

Počet certifikovaných študentov:

Zoznam študentov:

Fotogaléria:

Názory študentov:

Publikácie: 

Materiály: