Akademický rok: 2020/2021

Téma: Akútne infekcie horných dýchacích ciest a ich manažment v lekárni

Program: Pozvánka na seminár

Aktivity študentov:

Sumár jesenných aktivít študentov:

Počet prihlásených študentov:

Počet certifikovaných študentov:

Zoznam študentov:

Fotogaléria:

Publikácie: 

Materiály: