ATIP 9

Akademický rok 2023/2024

Téma: Infekcie horných a dolných dýchacích ciest

Program: Program ATIP 9 (súbor PDF)

Aktivity študentov:

Počet prihlásených študentov:

Fotogaléria:

Video:

Názory študentov:

Publikácie:

Materiály: