Kontakt

Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc, koordinátorka projektu ATIP
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Odbojárov 10, Bratislava 832 32
e-mail: minarikova@fpharm.uniba.sk