Čo je ATIP ?

ATIP (Advances Training in Pharmacy Care) je edukačný projekt Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, farmaceutickej spoločnosti WÖRWAG Pharma Slovensko s. r. o. a  Slovenského spolku študentov farmácie pri FaF UK.

Ciele projektu: 

  • Spojiť vysokoškolské štúdium s praxou.
  • Rozšíriť a doplniť teoretické poznatky a praktické zručnosti študentov FaF UK pri príprave na profesiu verejného lekárnika.
  • Edukovať študentov FaF UK o správnej dispenzačnej a poradenskej činnosti pri OTC liekoch a samoliečbe.
  • Zapojiť študentov FaF UK do výskumnej činnosti.
  • Prezentovať získané výsledky na domácich aj zahraničných odborných podujatiach.