Registrácia

6. ročník projektu – registrácia bola ukončená

Témou 6. ročníka projektu ATIP je Akútne infekcie horných dýchacích ciest a ich manažment v lekárni. Jarná fáza projektu sa plánuje 22.–23. apríl 2021 na FaF UK, jesenná fáza (október 2021) počas povinnej lekárenskej praxe v mieste jej výkonu. Projekt ATIP sa aktuálne prispôsobí epidemiologickej situácii, organizátori si preto vyhradzujú právo na možnosť prípadných organizačných zmien.

Projekt je určený študentom v 4. roku štúdia v akademickom roku 2020/2021. V prípade záujmu je potrebné, aby sa študenti zaregistrovali online pomocou svojho univerzitného mena a hesla (rovnako ako na vstup do systému AIS). Registrácia študentov sa spustí od 25. januára. 2021 od 20:00 hod. a potrvá do 31. januára 2021 do 20:00 hod. Po úspešnej registrácii študent obdrží potvrdzujúci e-mail na svoju univerzitnú e-mailovú adresu.

Z organizačných dôvodov je do projektu možné zaradiť 70 registrovaných študentov, poradie sa určí podľa dátumu a hodiny ich registrácie. O zaradení do projektu budú registrovaní študenti informovaní po ukončení registrácie.

Ďalšie informácie o projekte nájdete v časti Q&A.

Ďakujeme za váš záujem

ATIP tím