Registrácia

7. ročník projektu – registrácia

Témou 7. ročníka projektu ATIP je „Bolesť chrbta a vysokodávkované vitamíny skupiny B v terapii“. Pevne dúfame, že epidemiologická situácia nám umožní realizovať projekt v jeho tradičnej a prezenčnej podobe. Projekt ATIP sa aktuálne prispôsobí epidemiologickej situácii, organizátori si preto vyhradzujú právo na možnosť prípadných organizačných zmien.

Jarná fáza projektu sa plánuje 21.–22. apríl 2022 na FaF UK, jesenná fáza (október 2022) počas povinnej lekárenskej praxe v mieste jej výkonu. Projekt je určený študentom v 4. roku štúdia v akademickom roku 2021/2022. V prípade záujmu je potrebné, aby sa študenti zaregistrovali online pomocou svojho univerzitného mena a hesla (rovnako ako na vstup do systému AIS). Registrácia študentov sa spustí v nedeľu23. januára. 2022 od 20:00 hod. a potrvá do piatku 28. januára 2022 do 20:00 hod. Po odoslaní prihlásenia študent dostane potvrdzujúci e-mail na svoju univerzitnú e-mailovú adresu.

Z organizačných dôvodov je do projektu možné zaradiť 70 registrovaných študentov, poradie akceptovaných študentov sa určí podľa dátumu a hodiny ich registrácie. O zaradení do projektu budú registrovaní študenti informovaní začiatkom februára 2022.

Ďalšie informácie o projekte nájdete v časti Q&A. V prípade potreby kontaktujte koordinátorku projektu mailom (minarikova@fpharm.uniba.sk).

Ďakujeme za váš záujem,

ATIP tím

Registrácia je ukončená