Sticky

Do 4. ročníka projektu ATIP sa prihlásilo 72 študentov. Ich zoznam nájdete TU. Témou 4. ročníka projektu ATIP je „Lekárnik a diabetický pacient“. Jarná fáza projektu sa uskutoční 11.-12.4.2019 na FaF UK, jesenná počas povinnej lekárenskej praxe v mieste jej výkonu (október 2019). Prosíme všetkých prihlásených študentov, aby si, vzhľadom na svoju účasť v jarnej fáze projektu, prispôsobili svoje študentské aj osobné povinnosti. Účasť na obidvoch dňoch je podmienkou pre udelenie Certifikátu o absolvovaní projektu.V prípade akýchkoľvek zmien, súvisiacich s vašou účasťou, prosíme, ihneď kontaktujte koordinátorku projektu (minarikova@fpharm.uniba.sk).VIAC