Predošlé ročníky » ATIP 6


Akademický rok: 2020/2021

Téma: Akútne infekcie horných dýchacích ciest a ich manažment v lekárni

Program: Pozvánka na seminár

Aktivity študentov:

  • Prezentovanie témy „Akútne infekcie horných dýchacích ciest a ich manažment“ v lekárni v termíne 23.-30.9.2021.
  • Prieskum „Očkovanie v lekárni“ pre lekárnikov, v termíne 23.-30.9.2021.
  • Prieskum „Očkovanie v lekárni“ pre študentov, v termíne 22.9.2021.
  • Spätná väzba o ATIP v termíne po skončení aktivít, najneskôr do 30.9.2021.

Sumár jesenných aktivít študentov:

Počet prihlásených študentov: 72

Počet certifikovaných študentov: 71

Zoznam študentov:

Fotogaléria:

Názory študentov:

Publikácie: 

Materiály: