Predošlé ročníky » ATIP 6


Akademický rok: 2020/2021

Téma: Akútne infekcie horných dýchacích ciest a ich manažment v lekárni

Program: Pozvánka na seminár

Aktivity študentov:

  • Prezentovanie témy „Akútne infekcie horných dýchacích ciest a ich manažment“ v lekárni
  • Prieskum „Očkovanie v lekárni“ pre lekárnikov
  • Prieskum „Očkovanie v lekárni“ pre študentov

Počet prihlásených študentov: 72

Počet certifikovaných študentov: 71

Fotogaléria:

Názory študentov:

Publikácie: 

Materiály: